[1]
G. Baudelle i L.-T. Buron, „Wyjaśnianie dynamiki małych miast w zachodniej Francji poprzez testowanie trzech możliwych czynników”, rrpr, nr 54, s. 35–58, maj 2021.