[1]
M. Czerny i A. Czerny, „Ekstraktywizm jako główna strategia zawłaszczania ziem pod nowe inwestycje. Konflikty społeczne w turystycznym regionie Bahia de Tela w Hondurasie”, rrpr, nr 54, s. 73–92, maj 2021.