[1]
J. Schmidt, „Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce”, rrpr, nr 54, s. 163–182, maj 2021.