[1]
T. Siwek, „Herczawa-Hrčava: najbardziej czeska czy najbardziej pragmatyczna wieś na Zaolziu?”, rrpr, nr 54, s. 183–192, maj 2021.