[1]
M. Zdun, „Region innowacyjności: próba konstrukcji wielowymiarowego modelu analizy ”, rrpr, t. 14, nr 58, s. 27–49, maj 2022.