[1]
J. Salamon, „Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r”., rrpr, t. 14, nr 58, s. 51–72, maj 2022.