[1]
R. czasopisma, „Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju”, rrpr, t. 14, nr 58, s. 133–134, maj 2022.