[1]
D. Pieczka i M. Stępniewska, „Przekształcenia struktury ekosystemów na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Łubowo (województwo wielkopolskie)”, rrpr, nr 61, s. 57–70, grudz. 2022.