[1]
R. Necel, „Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami”, rrpr, nr 62, s. 13–29, grudz. 2022.