[1]
R. Matykowski i K. Kulczyńska, „Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia”, rrpr, nr 62, s. 63–85, grudz. 2022.