[1]
A. Gawryluk, M. Kulisz, i A. Komor, „Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, rrpr, nr 62, s. 87–109, grudz. 2022.