[1]
D. Kozubek i B. Konecka-Szydłowska, „Potencjał Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, rrpr, nr 62, s. 111–130, grudz. 2022.