[1]
I. Gorzeń-Mitka, „Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA”, rrpr, nr 62, s. 183–197, grudz. 2022.