[1]
A. Adamus-Matuszyńska i P. Dzik, „Analiza porównawcza tożsamości wizualnej marek terytorialnych województw wielkopolskiego i śląskiego”, rrpr, nr 62, s. 239–258, grudz. 2022.