[1]
M. Szejnfeld, „Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku”, rrpr, nr 62, s. 343–359, grudz. 2022.