[1]
P. Kaczmarek, „Zróżnicowanie przestrzenne podatności społeczno-ekonomicznej na zmiany klimatu w województwie wielkopolskim”, rrpr, nr 66, s. 99–113, grudz. 2023.