[1]
M. Stępniewska i D. Pieczka, „Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie)”, rrpr, nr 66, s. 115–127, grudz. 2023.