[1]
J. Kotus, „Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach”, rrpr, nr 31, s. 33-46, grudz. 2015.