[1]
A. Bajerski, „Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji”, rrpr, nr 31, s. 47-56, grudz. 2015.