[1]
. ., „Spis treści i strona redakcyjna”, rrpr, nr 31, s. 1-3, grudz. 2015.