[1]
T. Czyż i J. Hauke, „Zastosowanie miary entropii do badania zmian w zróżnicowaniu regionalnym Polski”, rrpr, nr 32, s. 17–30, lis. 2015.