[1]
J. Dominiak i J. Hauke, „Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995–2012”, rrpr, nr 32, s. 31–43, sie. 2017.