[1]
A. Nowak, „Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce”, rrpr, nr 33, s. 117–137, mar. 2016.