[1]
E. Bogacka, „Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski”, rrpr, nr 32, s. 95–106, lis. 2015.