[1]
E. Jaroszewska i M. Wieczorek, „Przemiany starych miast przemysłowych w kontekście koncepcji zależności od ścieżki (path dependence). Przykład Saint-Étienne i Wałbrzycha”, rrpr, nr 32, s. 107–122, lis. 2015.