[1]
B. Wojtyra, „Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”, rrpr, nr 32, s. 123–135, lis. 2015.