Witczak, Łukasz. „Problemy Pozyskiwania środków Finansowych Z Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014–2020 Na przykładzie Zadania «Rozwój Systemu Zieleni W Jarocinie...»”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 38, 1, s. 181–194, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12447.