Dominiak, J. „Outsourcing W przedsiębiorstwach Aglomeracji poznańskiej”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40, kwiecień 2018, s. 25–34, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12465.