Męczyński, M. „Wynagrodzenia Klasy Kreatywnej W Regionach Metropolitalnych Birmingham, Lipska I Poznania – Analiza porównawcza”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40, kwiecień 2018, s. 75–89, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12468.