Piecuch, P., i R. Matykowski. „Poziom I Struktura Bezrobocia W Powiecie gostyńskim Z uwzględnieniem Zjawiska Emigracji Zarobkowej”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40, kwiecień 2018, s. 91–105, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12469.