Polna, M. „Skala I Kierunki wyłączania gruntów leśnych Na Cele nieleśne W województwie Wielkopolskim”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40, kwiecień 2018, s. 179–189, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12535.