Kołodziejczak, A. „Ogrody Przydomowe – Samozaopatrzenie Gospodarstw Rolnych W województwie Wielkopolskim”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40, kwiecień 2018, s. 191–201, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12536.