Maćkiewicz, Barbara, i Magdalena Szczepańska. „Tereny Zieleni a Nazwy Inwestycji Deweloperskich W Poznaniu”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 40, kwiecień 2018, s. 227–241, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12539.