Kuć-Czajkowska, Katarzyna. „Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miast wojewódzkich w Polsce – Perspektywa liderów Lokalnych”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 47, wrzesień 2019, s. 75-91, doi:10.14746/rrpr.2019.47.06.