Domański, B., i M. Murzyn-Kupisz. „Krajobraz Kulturowy a zmieniające Się Narracje tożsamości Miasta – Przypadek Gliwic”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 54, maj 2021, s. 93–112, doi:10.14746/rrpr.2021.54.06.