Necel, Ryszard. „Lokalna wspólnota Wobec Kryzysu wywołanego Pandemią COVID-19 Na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników Wielkopolskich Instytucji Pomocy społecznej Z Lokalnym Partnerami”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 62, grudzień 2022, s. 13-29, doi:10.14746/rrpr.2022.62.02.