Matykowski, Roman, i Katarzyna Kulczyńska. „Osie Rywalizacji W Wyborach Do Sejmu W województwie Wielkopolskim W XXI w.: Wybrane Zagadnienia”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 62, grudzień 2022, s. 63-85, doi:10.14746/rrpr.2022.62.05.