Stępniewska, Małgorzata, i Daria Pieczka. „Prognoza Zmian W Strukturze głównych typów ekosystemów W Wyniku Ekspansji Zabudowy Mieszkaniowej – przykład Gminy Wiejskiej Łubowo (województwo Wielkopolskie)”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 66, grudzień 2023, s. 115-27, doi:10.14746/rrpr.2023.66.08.