Bajerski, A. „Student Jako użytkownik Miasta: Brytyjskie doświadczenia Studentyfikacji”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 31, grudzień 2015, s. 47-56, doi:10.14746/rrpr.2015.31.05.