Sydow, Karolina. „Działania Na Rzecz Poprawy Sytuacji cudzoziemców W Poznaniu W kontekście Inicjatyw Oddolnych”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 31, grudzień 2015, s. 87-96, doi:10.14746/rrpr.2015.31.09.