., . „Spis treści I Strona Redakcyjna”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 31, grudzień 2015, s. 1-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/5616.