Dominiak, J., i J. Hauke. „Sektor usług I Jego Zmiany W Polsce I Innych Krajach UE W Latach 1995–2012”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 32, sierpień 2017, s. 31-43, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8502.