Nowak, A. „Rola środków Unijnych udostępnionych W Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko W Rozwoju społeczno-Gospodarczym podregionów W Polsce”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 33, marzec 2016, s. 117-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8637.