Bogacka, E. „Struktura Przestrzenna klubów Sportowych I ćwiczących W układzie wojewódzkim Polski”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 32, listopad 2015, s. 95-106, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8643.