Woźniak, Ewa. „Odnawialne źródła Energii W Wielkopolsce. Analiza Rozmieszczenia Elektrowni Biogazowych, Biomasowych I Elektrowni realizujących Technologię współspalania”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, nr 32, listopad 2015, s. 137-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8646.