Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 23 (2013) Obszary marginalizacji dostępności komunikacyjnej na pograniczu województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego jako przykład problemu zrównoważonego rozwoju obszarów peryferyjnych Abstrakt  PDF
Michał Suszczewicz
 
Nr 21 (2013) Wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Wojciech M. Dyba
 
Nr 22 (2013) Kolejowy transport publiczny w województwie wielkopolskim Abstrakt  PDF
Dawid Bała
 
Nr 12 (2010) Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej Abstrakt  PDF
Robert Perdał
 
Nr 20 (2012) Klasyfikacja rodzajowa i polityka wspierania klastrów gospodarczych w województwie wielkopolskim Abstrakt  PDF
Wojciech M. Dyba, Maria Kawińska
 
Nr 32 (2015) Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Bartosz Wojtyra
 
Nr 36 (2016) Czynniki kradzieży rzeczy cudzej w świetle teorii działań rutynowych. Przykład województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Emilia Bogacka
 
Nr 36 (2016) Relacje łączące Kępno z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem w kontekście aktualnego i dyskutowanego podziału administracyjnego kraju Abstrakt  PDF
Wojciech Dyba
 
Nr 44 (2018) Dziedzictwo kulturowe województwa wielkopolskiego w świetle danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przykład zabytków nieruchomych Abstrakt  PDF
Anna Siniecka, Emilia Bogacka
 
Nr 40 (2017) Ogrody przydomowe – samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim Abstrakt  PDF
Anna Kołodziejczak
 
Nr 36 (2016) Wybory do Sejmu w 2015 r. w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym Abstrakt  PDF
Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska
 
Nr 44 (2018) Zmiany w handlu zagranicznym województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Henryk Maćkowiak
 
Nr 40 (2017) Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim Abstrakt  PDF
Małgorzata Polna
 
Nr 36 (2016) Zmiany w strukturze własnościowej lasów województwa wielkopolskiego w latach 2001–2016 Abstrakt  PDF
Małgorzata Polna
 
Nr 44 (2018) Znaczenie podatku leśnego w dochodach budżetowych gmin województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Małgorzata Polna
 
Nr 40 (2017) Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim Abstrakt  PDF
Robert Hoffmann
 
Nr 36 (2016) Znaczenie funduszy UE w rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa w województwie wielkopolskim w latach 2004–2014 Abstrakt  PDF
Anna Kołodziejczak
 
Nr 44 (2018) Nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004–2017 Abstrakt  PDF
Paweł Motek
 
Nr 40 (2017) Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Bartosz Wojtyra
 
Nr 36 (2016) Rola Poznania jako ośrodka metropolitalnego i jego powiązania w województwie wielkopolskim Abstrakt  PDF
Radosław Bul, Tomasz Kaczmarek
 
Nr 40 (2017) Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości nieletnich w województwie wielkopolskim Abstrakt  Bez nazwy
Katarzyna Kulczyńska, Natalia Pawlak
 
Nr 36 (2016) Programowanie rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 Abstrakt  PDF
Przemysław Ciesiółka, Robert Kudłak, Bartłomiej Kołsut
 
Nr 40 (2017) Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna Abstrakt  Bez nazwy
Małgorzata Kazimierczak, Roman Matykowski
 
Nr 36 (2016) Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego Abstrakt  PDF
Barbara Konecka-Szydłowska, Henryk Maćkowiak
 
Nr 36 (2016) Region wielkopolski na ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2000–2014 Abstrakt  PDF
Teresa Czyż, Robert Perdał
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo