[1]
Kulupa, J. i Czechanowski, P. 2016. Między islamizacją a okcydentalizacją. Wpływ procesów globalizacyjnych na strukturę etniczno kulturową krajów regionu Zatoki Perskiej. Studia Azjatystyczne. 2 (cze. 2016), 88–104. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.06.