(1)
Kiejziewicz, A. Badania Przemian japoĊ„skiego Filmu Awangardowego. Od Terayamy Do Audiowizualnego Eksperymentu Po 2000 Roku. SA 2017, 77-92.