(1)
Florek, J. Słów Kilka O baśni Tureckiej Na Podstawie tekstów Ağlayan Nar Ile Gülen Ayva Oraz Yeşil Kuş. SA 2019, 6-14.