(1)
Budzik, J. Banalność zła Na Jerozolimskiej Scenie. Proces Adolfa Eichmanna Jako Spektakl. SA 2016, 20-35.